KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, May 9, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC MỚI NHẤT 2020 TOÀN TẬP EXCEL 17 PHẦN FULL 180 BÀI GIẢNG KÈM TÀI LIỆU ( GOOGLE DRIVER LINK )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC MỚI NHẤT 2020 TOÀN TẬP EXCEL 17 PHẦN FULL 180 BÀI GIẢNG KÈM TÀI LIỆU ( GOOGLE DRIVER LINK )

DOWNLOAD

Thông tin Khóa học Excel 2020

 1. Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 – Bài 2)
 2. Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 – Bài 7)
 3. Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 – Bài 23)
 4. Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 – Bài 30)
 5. Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 – Bài 40)
 6. Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 – Bài 46)
 7. Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 – Bài 76)
 8. Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 – Bài 84)
 9. Phần 9 Excel Chart (Bài 85 – Bài 89)
 10. Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 – Bài 96)
 11. Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 – Bài 125)
 12. Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 – Bài 133)
 13. Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 – Bài 140)
 14. Phần 14 Bảo mật (Bài 141 – Bài 145)
 15. Phần 15 Pivot Table (Bài 146 – Bài 160)
 16. Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 – Bài 166)
 17. Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 – Bài 180)

#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment