CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC MỚI NHẤT 2020 TOÀN TẬP EXCEL 17 PHẦN FULL 180 BÀI GIẢNG KÈM TÀI LIỆU ( GOOGLE DRIVER LINK ) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, May 9, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC MỚI NHẤT 2020 TOÀN TẬP EXCEL 17 PHẦN FULL 180 BÀI GIẢNG KÈM TÀI LIỆU ( GOOGLE DRIVER LINK )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC MỚI NHẤT 2020 TOÀN TẬP EXCEL 17 PHẦN FULL 180 BÀI GIẢNG KÈM TÀI LIỆU ( GOOGLE DRIVER LINK )

DOWNLOAD

Thông tin Khóa học Excel 2020

 1. Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 – Bài 2)
 2. Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 – Bài 7)
 3. Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 – Bài 23)
 4. Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 – Bài 30)
 5. Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 – Bài 40)
 6. Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 – Bài 46)
 7. Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 – Bài 76)
 8. Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 – Bài 84)
 9. Phần 9 Excel Chart (Bài 85 – Bài 89)
 10. Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 – Bài 96)
 11. Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 – Bài 125)
 12. Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 – Bài 133)
 13. Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 – Bài 140)
 14. Phần 14 Bảo mật (Bài 141 – Bài 145)
 15. Phần 15 Pivot Table (Bài 146 – Bài 160)
 16. Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 – Bài 166)
 17. Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 – Bài 180)

#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment