KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, April 23, 2020

Tải miễn phí CHƯƠNG TRÌNH EXCEL TẠO PHIẾU THU CHI TỰ ĐỘNG BẢN PRO 2.9.1 UPDATE 2020

Tải miễn phí CHƯƠNG TRÌNH EXCEL TẠO PHIẾU THU CHI TỰ ĐỘNG BẢN PRO 2.9.1 UPDATE 2020

DOWNLOAD
Cách thực hiện

1. Nhập phiếu

- Xác định loại phiếu thu, chi cần lập đánh vào mục Loại là "thu" hay "chi"

- Nếu 1 phiếu phát sinh nhiều TK Nợ hoặc Có thì nhập các TK đối ứng vào dòng tiếp theo trong cùng phiếu đó

Nếu 1 phiếu phát sinh nhiều TK nợ hoặc nhiều TK có thì mỗi dòng TK đối ứng sẽ đánh stt dòng tương ứng trong phiếu đó

- Không tự ý thêm, xóa các cột, dòng. Viết sai thì viết lại.

- Phần số phiếu, số TT sẽ tự động đánh số phiếu sau khi Nhập Loại phiếu và Ngày lập
3. In phiếu
- Vào sheet In phiếu
- Chọn loại phiếu cần in là Phiếu Thu hay Phiếu Chi (click vào button), sau đó chọn tháng và số phiếu cần in. Nội dung phiếu sẽ tự điều chỉnh theo số phiếu. Số lượng phiếu sẽ tự động thông báo có bao nhiêu phiếu loại đó phát sinh trong tháng được chọn
- Preview trước khi in để kiểm tra lại. Nếu có sai sót có thể chỉnh lại trước khi in.
- Hoàn tất các thủ tục trên, In phiếu.


#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment