FULL Giáo Trình Video Và Mã Nguồn Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Trên Android - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, April 26, 2020

FULL Giáo Trình Video Và Mã Nguồn Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Trên Android

FULL Giáo Trình Video Và Mã Nguồn Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Trên Android

Các bạn có thể thấy được qua khóa Android Căn Bản chỉ mới cho chúng ta cách thiết kế giao diện và xử lý sự kiện của button. Vậy các bạn muốn biết Android lưu trữ dữ liệu như thế nào ? Làm cách nào để lưu dữ liệu vào thẻ nhớ như những ứng dụng khác?
Để nối tiếp khóa học Android Căn Bản, chúng tôi xin gữi các bạn khóa học thứ 2 về Android : Cơ sở dữ liệu cơ bản trên android với các nội dung sau.
FULL Giáo Trình Video Và Mã Nguồn Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Trên Android

Khóa học này cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản đến nâng cao về cách kết nối cơ sở dữ liệu ngay trên thiết bị Android cũng như cách lưu trữ dữ liệu bên ngoài.
ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH
CHƯƠNG 1
 1. Hướng dẫn cài đặt Android Studio
 2. Hướng dẫn cài đặt chương trình
 3. Khởi tạo và chạy ứng dụng HelloWorld
 4. Giới thiệu các Control cơ bản
 5. Thực hành các Control cơ bản (ToogleButton,Spinner, DateDialog)
 6. Giới thiệu về Listview
 7. Thực hành tạo và sử dụng Listview
 8. Thực hành tạo và sử dụng CustomListview
 9. Giới thiệu về Gridview
 10. Thực hành tạo và sử dụng Gridview


CHƯƠNG 2
 1. Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu (Data Storage) trên Android
 2. Lưu trữ trên bộ nhớ Shared Preferences
 3. Lưu trữ Internal Storage trên thiết bị
 4. Lưu trữ ngoài External Storage
 5. Thực hành thêm dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 1)
 6. Thực hành load dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 2)
 7. Thực hành xóa dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 3)
 8. Thực hành cập nhật dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 4)
 9. Lưu trữ dữ liệu với SQLite và Gridview
 10. Lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với SQLite và Spinner
 LINK DOWNLOAD FULL GIÁO TRÌNH VÀ SOURCE CODE:
Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Trên Android
SOURCE CODE
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment