CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TẤT TẦN TẬT VỀ JAVASCRIPT TỪ ĐẦU ( CẬP NHẬT 2020 ) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, April 4, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TẤT TẦN TẬT VỀ JAVASCRIPT TỪ ĐẦU ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TẤT TẦN TẬT VỀ JAVASCRIPT TỪ ĐẦU ( CẬP NHẬT 2020 )

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt
Giới thiệu khóa học
JavaScript là gì?
1.   JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ (small and lightweight). Khi nằm bên trong một môi trường (host environment), JavaScript có thể kết nối tới các Object của môi trường đó và cung cấp các cách quản lý chúng (Object).
2.   JavaScript chứa các thư viện tiêu chuẩn cho các Object, ví dụ như:  Mảng, Ngày, và Hàm toán học,mà điều này bạn không thể sử dụng HTML để lập trình và các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ lập trình như: toán tử (operators), cấu trúc điều khiển (control structures), và câu lệnh. JavaScript có thể được mở rộng cho nhiều mục đích bằng việc bổ sung thêm các Object; ví dụ:
3.   Client-side JavaScript – JavaScript phía máy khách, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp các Object để quản lý trình duyệt và Document Object Model (DOM)  của nó. Ví dụ, phần mở rộng phía máy khách cho phép một ứng dụng tác động tới các yếu tố trên một trang HTML và phản hồi giống các tác động của người dùng như click chuột, nhập form, và chuyển trang.
4.   Server-side JavaScript – JavaScript phía Server, JavaScript được mở rộng bằng cách cung cấp thêm các đối tượng cần thiết để để chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ, phần mở rộng phía server này cho phép ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu (database), cung cấp thông tin một cách liên tục từ một yêu cầu tới phần khác của ứng dụng, hoặc thực hiện thao tác với các tập tin trên máy chủ.😎Link Tải Khoá Học😎
 Link Xem Online:
          Phần 1: https://bit.ly/34bGEPc
          Phần 2: https://bit.ly/2V0WpUV
  Phần 3: https://bit.ly/2JB0wlp
  Phần 4: https://bit.ly/39DuP5j
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: DOWNLOAD
  Phần 2: DOWNLOAD
  Phần 3: DOWNLOAD
  Phần 4: DOWNLOAD
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

1 comment: