CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL PHP FRAMEWORK ( CẬP NHẬT 2020 ) - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, April 7, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL PHP FRAMEWORK ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC 52 BÀI HỌC VỀ LARAVEL PHP FRAMEWORK ( CẬP NHẬT 2020 )

Giảng viên:
Lợi ích từ khóa học
1.   Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
2.   Làm việc với Laravel Framework mới nhất
3.   Xây dựng web theo mô hình MVC
4.   Sử dụng Eloquent ORM để truy vấn dữ liệu
5.   Sử dụng SQL trong Laravel Framework
6.   Thiết lập template cho website với Blade Template
7.   Xây dựng form để thu thập dữ liệu
8.   Hiển thị dữ liệu
9.   Tìm kiếm dữ liệu
10.            Cập nhật và xoá dữ liệu
11.            Định hướng trang web với Route
Tổng quát
1.   Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
2.   Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm. 
3.   Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
4.   Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
5.   Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
6.   Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
7.   Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL 
8.   Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn 
9.   Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
10.            Tạo layout chung cho ứng dụng web 
11.            Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
12.            Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!😎Link Tải Khoá Học😎

 Link Xem Online:
          Phần 1: https://bit.ly/2UTFTr7
          Phần 2: https://bit.ly/3aRCFJX
  Phần 3: https://bit.ly/34hxxwm
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: DOWNLOAD
  Phần 2: DOWNLOAD
  Phần 3: DOWNLOAD
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment