CHIA SẺ FREE [FORM EXCEL] + MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG BẢNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH, PHỤ LỤC 08B - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, April 1, 2020

CHIA SẺ FREE [FORM EXCEL] + MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG BẢNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH, PHỤ LỤC 08B

CHIA SẺ FREE [FORM EXCEL] + MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG BẢNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH, PHỤ LỤC 08B

DOWNLOAD
Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước vừa rồi đã có hiệu lực trong tháng 3/2020.
Theo đó, một số vấn đề không mới mà chỉ đọc văn bản thôi thì cũng không thông ngay được:
Biểu mẫu 08b có hai nút tích:
    + Theo hợp đồng BAN ĐẦU
    + Ngoài hợp đồng BAN ĐẦU
tương ứng với chỉ tiêu số 1 dưới bảng giá trị là
   "1. Giá trị hợp đồng ban đầu/Tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu"
=> Dấu / ở đây hiểu là hoặc, tức là tích vào theo HĐ ban đầu thì dòng trên ghi là "1.Giá trị hợp đồng BAN ĐẦU" (phải có chữ BAN ĐẦU")

NHƯNG trong hướng dẫn cách ghi:
#a) Trường hợp lựa chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 5..... Tại dòng chỉ tiêu số 1 kê khai “Giá trị hợp đồng” => thế là bay bố mất chữ BAN ĐẦU.
#b Trường hợp lựa chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột 4.......

Câu hỏi là:
1. Vậy khi 1 tích vào [x] Theo hợp đồng ban đầu, thì chỉ tiêu 1 sẽ ghi là "Giá trị hợp đồng ban đầu" hay "Giá trị hợp đồng"?
Nếu làm theo phần hướng dẫn cách ghi, thì sẽ ghi là Giá trị hợp đồng. Ok. nhưng vậy là văn bản bị thừa chữ.
2. Thanh toán cả khối lượng hợp đồng ban đầu và phát sinh, có thể gộp bảng không?
Nếu hiểu kiểu tin học, ai để ý đến lập trình đều thấy rằng: Cái nút tích vuông là dạng checkbox (chứ không phải radiobutton - dạng tròn), thì tích cả 2 cũng được.
Nhưng:
 + Nếu có tích cả 2, thì mục chỉ tiêu 1 vẫn ghi là "Giá trị hợp đồng"? => ĐIÊU
 + Nếu tách chỉ tiêu 1 ra (Ban đầu + phát sinh) => SAI MẪU
 + Và quan trọng là trong Hướng dẫn cách ghi, mục 8 không nói gì đến trường hợp #c) Trường hợp lựa chọn cả 2 => Như vậy hiểu là lại chịu, không gộp được. Thế là mới mà lại vẫn cũ.

Trên đây là quan điểm khi đọc về quy định mới, chia sẻ để anh em có thêm góc nhìn về Thanh quyết toán.
#tailieuso

#quantriexcel
#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment