KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Sunday, April 12, 2020

1 Số Project SOURCE CODE ASP.NET MVC Tổng Hợp Trường HUTECH

1 Số Project SOURCE CODE ASP.NET MVC Tổng Hợp Trường HUTECH


Link Tải: Tại đây

*** Cách tải Website lên Host Somee miễn phí

B1: Ban build lai Project
B2: Ban click chuot phai vao Project (neu co nhieu Project thi chon Project chinh)
B3: Sau khi click chuot phai thi ban chon Pulish
B4: Ban chon setting => create profile => filename => chon dia chi luu Project web de Up Website
B5: Ban dung phan mem CuteFTP.dien du thong tin: dia chi Web,username,password,port:21
B6: Khung ben trai ban chon noi luu Project o B4
B7: Ban chon tat ca ,click chuot phai chon Upload
*Neu ban co tao them thu muc upload anh thi ban cung lam tuong tu nhu tren bat dau tu B5
B8: Sau khi upload xong,thi ban vao Somee upload file Sql.bak
B9: Ban vao web.config nhap lai ten username,password,initial-datalog duoc lay tu chuoi ket noi sql
B10: Chay web
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment