KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, March 9, 2020

TỔNG HỢP 12 BẢNG TÍNH & THUYẾT MINH CẦU ĐƯỜNG TRÊN EXCEL HAY NHẤT 2020

TỔNG HỢP 12 BẢNG TÍNH & THUYẾT MINH CẦU ĐƯỜNG TRÊN EXCEL HAY NHẤT 2020


1.EXCEL TÍNH TOÁN CỐNG HỘP CHUẨN
LINK TẢI: DOWNLOAD2.EXCEL TÍNH TOÁN SCT CỌC KHOAN 22TCN 272-05 THEO NHIỀU TRƯỜNG HỢP
LINK TẢI: DOWNLOAD3.EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG NÔNG TRÊN NỀN ĐÁ - ĐẦY ĐỦ NHẤT
LINK TẢI: DOWNLOAD4.EXCEL TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỐ GA
LINK TẢI: DOWNLOAD5.EXCEL TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG
LINK TẢI: DOWNLOAD6.EXCEL TÍNH TOÁN TRỤ ĐIỆN - TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM ƯST
LINK TẢI: DOWNLOAD7.EXCEL TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỌC ĐÓNG THEO 22TCN 272-05
LINK TẢI: DOWNLOAD8.EXCEL TÍNH TOÁN MỐ XIÊN THEO 22 TCN 272-01
LINK TẢI: DOWNLOAD9.EXCEL TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN ĐẤT
LINK TẢI: DOWNLOAD10.EXCEL CÁC BẢNG TÍNH CẦU ĐƯỜNG (ĐẦY ĐỦ 24 BẢNG EXCEL)
LINK TẢI: DOWNLOAD11.THUYẾT MINH PDF MẪU TÍNH TOÁN CỐNG HỘP - 2 CỐNG
LINK TẢI: DOWNLOAD12.GIÁO TRÌNH CÁC BẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC - TRẦN HỮU UYỂN
LINK TẢI: DOWNLOAD

📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment