KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tuesday, March 10, 2020

[Free ebook Download]Advanced Excel Charts Tutorial For Beginners: Learn Advanced Excel Charts Tutorial From Scratch: Learn Advanced Excel Charts Tutorial Step By Step by VERSHA KAPOOR PDF update 2020

[Free ebook Download]Advanced Excel Charts Tutorial For Beginners: Learn Advanced Excel Charts Tutorial From Scratch: Learn Advanced Excel Charts Tutorial Step By Step by VERSHA KAPOOR PDF update 2020


DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD MOBI

Author:VERSHA KAPOOR
Language: eng
Format: mobi
Published: 2018-06-19T23:00:00+00:00
 Click on the AXIS OPTIONS tab in the Format Axis pane.
 In AXIS OPIONS, under Bounds, type the following –
o 0.0 for Minimum o 1.0 for Maximum
 Repeat the above steps for Secondary Vertical Axis.
48
Advanced Excel Charts
Step 7: Deselect Secondary Vertical Axis in the Chart Elements.
Step 8: Design the chart
 Click on the chart.
 Click the DESIGN tab on the Ribbon.
 Click Change Chart Type.
 Check the Secondary Axis box for the Value series.
#evba #etipfree #eama #kingexcel

📤How to Download ebooks: https://www.evba.info/2020/02/instructions-for-downloading-documents.html?m=1
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment