KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, March 21, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC UNICA-BƯỚC ĐẦU VỚI ỨNG DỤNG WEBSITE TRÊN NỀN TẢNG ASP.NET MVC ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC UNICA-BƯỚC ĐẦU VỚI ỨNG DỤNG WEBSITE TRÊN NỀN TẢNG ASP.NET MVC ( CẬP NHẬT 2020 )


Giảng viên: Trương Minh Tuấn
Bạn sẽ học được gì
1.   Tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
2.   Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
3.   Xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
4.   Tăng khả năng thăng tiến trong công việc
Giới thiệu khóa học
1.   Khoá học Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC hướng dẫn bạn từng bước làm việc trên nền tảng ASP.NET MVC, thực hành Lab là chính, mang đến cho bạn sự thú vị khi theo dõi.
2.   Khoá học có tính thực tiễn cao, nội dung hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên.
3.   Thông qua khóa học, bạn sẽ hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng được vào dự án thực tế
4.   Đây là nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website và xây dựng các ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
5.   Bạn sẽ nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ.
6.   Biết quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế. Từ đó, giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.

😎Link Tải Khoá Học😎

 Link Xem Online:
          Phần 1: https://bit.ly/399DJr1
          Phần 2: https://bit.ly/3dmtpPZ
  Phần 3: https://bit.ly/3amtXTK
  Phần 4: https://bit.ly/3bek0YL
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: DOWNLOAD
  Phần 2: DOWNLOAD
  Phần 3: DOWNLOAD
  Phần 4: DOWNLOAD
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment