KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, March 9, 2020

Chia Sẻ MIỄN PHÍ Khóa Học Quản Lý Source Code Trong Dự Án Với Git [CẬP NHẬT 2020]

Chia Sẻ MIỄN PHÍ Khóa Học Quản Lý Source Code Trong Dự Án Với Git [CẬP NHẬT 2020]

Chia Sẻ Khóa Học Quản Lý Source Code Trong Dự Án Với Git

Git là một hệ quản trị mã nguồn đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay. Được phát triển năm 2006 bởi Linus Tovarld, cha đẻ của Linux. Ngoài các dự án nhỏ hay cá nhân thì GIT cũng  được áp dụng vào quản lý các dự án lớn với hàng trăm thậm chí hàng ngàn lập trình viên khác nhau.

Trong dự án thực tế tôi đã từng tham gia và sử dụng GIT, GIT thật tuyệt vời, nhất là với sự chuyển dịch cách thức làm dự án phần mềm phức tạp, delivery nhanh chóng, đáp ứng các sự thay đổi của khách hàng thì GIT lại càng tỏ ra linh hoạt và quản lý source code một cách rất hiệu quả. GIT có thể áp dụng cho mọi loại dự án phần mềm và mọi loại kích thước dự án.NỘI DUNG KHÓA HỌC


 Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý Version (VCS) \
Bài 2: Giới thiệu tổng quan về GIT
Bài 3: Cách cài đặt GIT trên máy tính của bạn
 Bài 4: Cấu hình GIT cho lần đầu tiên sử dụng
Bài 5: Khởi tạo 1 Repository
Bài 6: Quản lý sự thay đổi trong Repository
Bài 7: Xem lịch sử Commit
Bài 8: Hủy bỏ sự thay đổi trong thư mục làm việc
Bài 9: Làm việc với Remote Repository
Bài 10: Làm việc với Tag trong GIT
Bài 11: Tạo các Alias để tăng tốc độ gõ lệnh
Bài 12: Khái niệm và cách làm việc với Branch
Bài 13: Cách merge nhánh và xử lý xung đột (Conlicts) trong GIT
Bài 14: Quản lý nhánh trong GIT
Bài 15: Workflow làm việc với nhánh trong GIT
Bài 16: Làm việc với Branches trên Remote Repository
Bài 17: Tìm hiểu Rebasing trong GIT
Bài 18: Github - Cài đặt và cấu hình Github
Bài 19: Github - Đóng góp vào một dự án trên Github
Bài 20: Github - Bảo trì dự án trong Github
Bài 21: Github - Quản lý team dự án
Bài 22: Cài đặt một Git Server cho chính mình
Bài 23: Làm rõ hơn vấn đề Reset
Bài 24: Stashing và Cleaning
Bài 25: Merge code nâng cao
Bài 26: Làm việc với GIT thông qua Source Tree
Bài 27: Sử dụng GIT với Git Extension trong Visual Studio
Bài 28: Giới thiệu về Bitbucket
Bài 29: Bài tập quản lý source code trong dự án thực tế
Bài 30: Ôn tập kiến thức và kết thúc khóa học

DOWNLOAD
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment