KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Wednesday, March 11, 2020

Chia Sẻ MIỄN PHÍ Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First [CẬP NHẬT 2020]

Chia Sẻ MIỄN PHÍ Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First [CẬP NHẬT 2020]

Chia Sẻ Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First

LINK DOWNLOAD KHÓA HỌC BÊN DƯỚI

BÀI 1 ĐẾN 15
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 16 ĐẾN 30
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 31 ĐẾN 45
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 46 ĐẾN 60
LINK DỰ PHÒNG

Source code và slide
LINK DỰ PHÒNG

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình, mình đã thiết kế lên khóa học này dựa trên các kinh nghiệm và kỹ năng được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc qua các dự án và công ty khác nhau.

Ngoài kiến thức phổ quát về công nghệ đến các kiến thức chuyên sâu về .NET mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Khóa học cũng sẽ giúp các bạn có thêm các kỹ năng như quản lý source code với Git, Unit testing, phân tích thiết kế code và cơ sở dữ liệu. Đưa các giải pháp cho các vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong dự án.

Với một khóa học tổng hợp và chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để làm dự án các bạn được học cả backend với C#, Entity Framework, các design pattern đồng thời cả những kiến thức frontend như Jquery, AngularJs. Ngoài ra mình cũng sẽ nói thêm về SQL Server cho các bạn còn chưa có nhiền kinh nghiệm và kiến thức về nó.

Với mong muốn tạo ra giá trị cao nhất cho các bạn khi tham gia khóa học này, mình đã cố gắng đưa những best practices vào dự án giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường công việc, dễ dàng mở rộng cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng trong tương lai.

Chia Sẻ Khóa Học Làm Dự Án Thực Tế Với Angularjs, Webapi Và Entity Framework Code First

Bạn sẽ học được gì từ khóa học này ?

  • Học xong có thể làm một website hoàn chỉnh từ backend đến frontend và unit test, quản lý source code chuyên nghiệp với Git và sử dụng một số design pattern
  • Đối tượng nên học khóa này là ai ?
  • Các bạn có định hướng Lập trình Website theo công nghệ .Net
  • Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?
  • Các bạn có kiến thức cơ bản về Web, C#, ASP.NET và Javascript

Đề cương khóa học 3 chương 71 bài học 42 giờ 59 phút

CHƯƠNG I: Phần backend – server side sử dụng Entity Framwork, Repository, Unit Of Work, IoC
Source code và slide khóa học ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
 Bài 1: Giới thiệu về dự án và công nghệ  t
 Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án
 Bài 3: Dựng cấu trúc dự án thực tế
 Bài 4: Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án.
 Bài 5: Xây dựng tầng Domain Entities cho dự án  34 phút
 Bài 6: Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First
 Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer
 Bài 8: Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án
 Bài 9: Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository
 Bài 10: Unit testing cho phần service và repository
 Bài 11: Triển khai Web API để tạo Resfull API  26 phút
 Bài 12: Cách tổ chức project web và viết Web API
 Bài 13: Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án
 Bài 14: Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng.
 Bài 15: Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng

CHƯƠNG II: Phần frontend sử dụng AngularJS, Web API

 Bài 16: Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower
 Bài 17: Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS
 Bài 18: Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope
 Bài 19: Services trong AngularJS
 Bài 20: Directives trong AngularJS
 Bài 21: Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS
 Bài 22: Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng Angular UI Router
 Bài 23: Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS
 Bài 24: Sử filter trong AngularJS
 Bài 25: Sử dụng directive để tạo phân trang cho list
 Bài 26: Tìm kiếm dữliệu trong bảng bằng AngularJS
 Bài 27: Triển khai service thông báo cho người dùng
 Bài 28: Thêm mới dữ liệu và Validate Form
 Bài 29: Cập nhật dữ liệu sử dụng phương thức PUT
 Bài 30: Validate form trong AngularJS
 Bài 31: Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS
 Bài 32: Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS
 Bài 33: Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung
 Bài 34: Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh
 Bài 35: Quản lý tag cho từng sản phẩm
 Bài 36: Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
 Bài 37: Tạo Form Đăng nhập cho người Quản trị
 Bài 38: Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity
 Bài 39: Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio

CHƯƠNG III: Phần trang khách hàng sử dụng ASP.NET MVC 5

 Bài 40: Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web
 Bài 41: Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView
 Bài 42: Binding slide và sản phẩm trên trang chủ
 Bài 43: Sử dụng RouteConfig để tạo Friendly URL (Link thân thiện SEO)
 Bài 44: Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang
 Bài 45: Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện
 Bài 46: Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete
 Bài 47: Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan
 Bài 48: Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag
 Bài 49: Tạo trang giới thiệu sử dụng page
 Bài 50: Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC
 Bài 51: Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API
 Bài 52: Gửi phản hồi và Gửi mail trong ASP.NET sử dụng SMTP
 Bài 53: Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha
 Bài 54: Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity
 Bài 55: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET –Phần 1
 Bài 56: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET - Phần 2
 Bài 57: Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity
 Bài 58: Thống kê doanh thu và vẽbiểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First
 Bài 59: Bổ túc kiến thức về Entity Framework
 Bài 60: Các kỹ thuật tăng cường SEO cho website của bạn
 Bài 61: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
 Bài 62: Trả lời câu hỏi của học viên và giải thích về dự án
 Bài 63: Cách đóng gói dự án và publish lên hosting
 Bài 64: Tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp
 Bài 65: Tích hợp thanh toán qua ngân lượng
 Bài 66: Đăng nhập với Facebook và Google
 Bài 67: Tổng hợp fix lỗi lần 1
 Bài 68: Bổ sung tính năng lần 1
 Bài 69: Upload và nhập dữ liệu từ Excel
 Bài 70: Xuất dữ liệu ra Excel và PDF

LINK DOWNLOAD KHÓA HỌC BÊN DƯỚI

BÀI 1 ĐẾN 15
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 16 ĐẾN 30
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 31 ĐẾN 45
LINK DỰ PHÒNG

BÀI 46 ĐẾN 60
LINK DỰ PHÒNG

Source code và slide
LINK DỰ PHÒNG
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment