KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Wednesday, March 4, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Lập Trình Hướng Đối Tượng Typescript Với ES6 - Nguyễn Đức Việt ( cập nhật 2020 )

Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Lập Trình Hướng Đối Tượng Typescript Với ES6 - Nguyễn Đức Việt ( cập nhật 2020 )
Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Lập Trình Hướng Đối Tượng Typescript Với ES6 - Nguyễn Đức Việt
DOWNLOAD

Giới thiệu khóa học

TypeScript là gì?

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).
TypeScript sử dụng tất cả các tính năng của của ECMAScript 2015 (ES6) như classes, modules. Không dừng lại ở đó nếu như ECMAScript 2017 ra đời thì mình tin chắc rằng TypeScript cũng sẽ nâng cấp phiên bản của mình lên để sử dụng mọi kỹ thuật mới nhất từ ECMAScript. Thực ra TypeScript không phải ra đời đầu tiên mà trước đây cũng có một số thư viện như CoffeScript và Dart được phát triển bởi Google, tuy nhiên điểm yếu là hai thư viện này sư dụng cú pháp mới hoàn toàn, điều này khác hoàn toàn với TypeScript, vì vậy tuy ra đời sau nhưng TypeScript vẫn đang nhận được sự đón nhận từ các lập trình viên.

Tại sao nên sử dụng TypeScript?

 • Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.
 • Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0.
 • Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện tại là ECMAScript 2015 (ES6).
 • Là mã nguồn mở: TypeScript là một mã nguồn mở nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không mất phí, bên cạnh đó còn được cộng đồng hỗ trợ.
 • TypeScript là Javscript: Bản chất của TypeScript là biên dịch tạo ra các đoạn mã javascript nên ban có thê chạy bất kì ở đâu miễn ở đó có hỗ trợ biên dịch Javascript. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trộn lẫn cú pháp của Javascript vào bên trong TypeScript, điều này giúp các lập trình viên tiếp cận TypeScript dễ dàng hơn.
Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều trung tâm dạy các khóa học lập trình Typescript bài bàn – do đây là công nghệ khá mới mà, đến với khóa học của lập trình hướng đối tượng Typescript của chúng tôi– do giảng viên Nguyễn Đức Việt ( người có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình web) – đã tổng hợp lại kiến thức trong quá trình làm việc, và các giáo trình chuẩn quốc tế từ các nước như Mỹ, Úc, Ấn Độ bạn sẽ nắm rõ Typescript trong lòng bàn tay chỉ trong vòng 2-3 tuần học đẻ có thể làm được việc
Với rất nhiều bài tập thực hành thực tế, chi tiết các hiệu ứng từ các website nổi tiếng như kenh14, facebook để lập trình các chức năng tương tác với front-end ví dụ : giỏ hàng, các tính năng view ảnh, notification trên facebook.
NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

001 – Giới thiệu và cài đặt Typescript

 •  001 – Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
 •  002 – Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

002 – Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

 •  003 – Kiểu dữ liệu string trong type script
 •  004 – Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

003 – Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript

 •  005 – Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
 •  006 – Kiểu dữ liệu Any
 •  007 – Kiểu dữ liệu void trong Typescript

004 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript

 •  008 – Ép kiểu trong typescript
 •  009 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu

005 – Bốn kiểu function trong Typescript

 •  010 – Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function
 •  011 – Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
 •  012 – Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
 •  013 – Kiểu function thứ 4 – Function không cần function

006 – Tại sao phải lập trình hướng đối tượng

 •  014 – Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
 •  015 – Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

007 – Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng

 •  016 – Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 •  017 – Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
 •  018 – Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

008 – Cơ bản về Class và Instance

 •  019 – Tạo class thế nào
 •  020 – Tạo instance thế nào

009 – Luyện tập về Class

 •  021 – Bài tập 2 về class
 •  022 – Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum
 •  Bài giảng mới

010 – Ý nghĩa của Static và Exetends

 •  023 – Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
 •  024 – Kế thừa trong typescript – Phần 1
 •  025 – Kế thừa trong typescript – Phần 2
 •  026 – Kế thừa trong typescript – Phần 3

011 – Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript

 •  027 – Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
 •  028 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1
 •  029 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2

012 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript

 •  030 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 •  031 – Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
 •  032 – Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

013 – Abstract là gì

 •  033 – Sử dụng Abstract Class trong Typescript
 •  034 – Sử dụng Abstract method trong typescript

014 – Generic sử dụng thế nào

 •  035 – Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
 •  036 – Sử dụng Generic trong class
 •  037 – Generic Class sử dụng trong Typescript

015 – Thực hành Interface trong Typescript

 •  038 – Interface trong lập trình hướng đối tượng
 •  039 – Interface Class sử dụng trong Typescript

016 – Namespace và Export

 •  040 – Export trong Typescript

017 – Giới thiệu Project lập trình Typescript

 •  041 – Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
 •  042 – Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng

018 – Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng

 •  043 – Xử lý phần HTML cột phải
 •  044 – Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

019 – Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4

 •  045 – Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
 •  046 – Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

020 – Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm

 •  047 – Tạo Class
 •  048 – Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

021 – Class thứ hai – class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm

 •  049 – Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

022 – Class thứ ba – Class giỏ hàng

 •  050 – Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 •  051 – Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

023 – Class thứ tư – Class quản lý giỏ hàng

 •  052 – Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

024 – Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code

 •  053 – Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
 •  054 – Cài đặt cơ bản trước khi code
 •  055 – Cách tạo file tsconfig-json

025 – Xử lý hàm Constructor

 •  056 – Xử lý Constructor
 •  057 – Cách 2 xử lý Constructor

026 – Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện

 •  058 – Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
 •  059 – Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện

027 – Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay

 •  061 – Phương thức mua hàng
 •  062 – Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

028 – Truyền tham số vào hàm getSanPhamById

 •  063 – Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
 •  064 – Viết hàm getSanPhamById

029 – Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng

 •  065 – Thao tác với class ‘quản lý giỏ hàng’
 •  066 – Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

030 – Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 •  067 – Viết hàm kiểm tra sản phẩm
 •  068 – Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

031 – Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng

 •  069 – Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
 •  070 – Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

032 – Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng

 •  071 – Tính số lượng sản phẩm
 •  072 – Tính giá sản phẩm

033 – Viết hàm Update giỏ hàng

 •  073 – Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
 •  074 – Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

034 – Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

 •  075 – Truyền nội dung thông qua HTML
 •  076 – Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

035 – Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo

 •  077 – Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
 •  078 – Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

036 – Tổng kết

 •  079 – Tổng kết

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment