KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, March 5, 2020

CHIA SẺ 2 CUỐN EBOOK SỔ TAY CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2020

CHIA SẺ 2 CUỐN EBOOK SỔ TAY CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2020
Chia sẻ cho các bạn 2 bộ tài liệu "Sổ tay các ngôn ngữ lập trình" . Tài liệu này gồm 2 phần :
Phần 1 gồm các ngôn ngữ như C/C++/C# , HTML , PHP, javaScript, SQL, AJAX....
Phần 2 gồm các ngôn ngữ như Perl . Python, VISUAL BASIC.NET.....
Cá nhân mình thấy tài liệu này cũng rất đầy đủ, Các bạn có thể xem tham khảo.

DOWNLOAD EBOOK

No comments:

Post a Comment