KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, February 3, 2020

TOP 6 EXCEL EBOOKS FREE DOWNLOAD ON EVBA.INFO WEEK 1-FEB 2020

TOP 6 EXCEL EBOOKS FREE DOWNLOAD ON EVBA.INFO WEEK 1-FEB 2020
1.[Free ebook]Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts-Michael Alexander

DOWNLOAD

2. [Free ebook]Teach Yourself VISUALLY Complete Excel-Paul McFedries

DOWNLOAD
3. [Free ebook]Beginning Power BI with Excel 2013: Self-Service Business Intelligence Using Power Pivot, Power View, Power Query, and Power Map-Dan Clark

DOWNLOAD
4. [Free ebook]101 Ready-to-Use Excel Formulas (Mr. Spreadsheet's Bookshelf) 1st Edition

DOWNLOAD
5. [Free ebook]Excel 2019 Bible-Michael Alexander-Dick Kusleika-John Walkenbach

DOWNLOAD
6. [Free ebook]Construction Estimating Using Excel (What's New in Trades & Technology)-Steven J. Peterson MBA PE
#evba #etipfree #kingexcel

📤You download App EVBA.info installed directly on the latest phone here : https://www.evba.info/p/app-evbainfo-setting-for-your-phone.html?m=1
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment