KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, February 22, 2020

TOP 4 EXCEL AND VBA FREE EBOOKS OF THE DAY ON EVBA.INFO

TOP 4 EXCEL AND VBA FREE EBOOKS OF THE DAY ON EVBA.INFO

1.[FREE EBOOK]Building Financial Models with Microsoft Excel: A Guide for Business Professionals-K. SCOTT PROCTOR


DOWNLOAD
2. [Free ebook]Operational Risk with Excel and VBA: Applied Statistical Methods for Risk Management, + Website-NIGEL DA COSTA LEWIS

DOWNLOAD
3. [Free ebook]Using Excel for Business Analysis: A Guide to Financial Modelling Fundamentals (Wiley Finance)-DANIELLE STEIN FAIRHURST

DOWNLOAD
4. [Free ebook]Next Generation Excel: Modeling in Excel for Analysts and MBAs-Isaac D. Gottlieb

DOWNLOAD
#eama #evba #etipfree
#evba #etipfree #kingexcel
#quantriexcel #kynangmoi
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment