Chia sẻ miễn phí khóa học 2020 - Tăng hiệu quả và năng suất công việc 300% với VBA MACRO trong Excel - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, September 22, 2020

Chia sẻ miễn phí khóa học 2020 - Tăng hiệu quả và năng suất công việc 300% với VBA MACRO trong Excel

Chia sẻ miễn phí khóa học 2020 - Tăng hiệu quả và năng suất công việc 300% với VBA MACRO trong Excel


DOWNLOAD

Nếu tiếp thu được đầy đủ kiến thức trong khoá học này, học viên sẽ:
- Học viên được trao đổi với người hướng dẫn trên forum của khoá học và được nhận những gợi ý về cách học và phát triển chương trình
- Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình VBA và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL trong Excel
- Học viên tự viết hoặc sửa được code VBA trong trường hợp đơn giản để phục vụ công việc
- Học viên có thể sửa lại các ví dụ trong bài học để áp dụng cho công việc của mình
- Học viên học được cách tiếp cận vấn đề với VBA
- Học viên có thể tự động hoá được công việc lặp lại nhiều lần trong Excel
- Học viên có khả năng dùng Excel để điều khiển các phần mềm Word, PowerPoint, Excel để phục vụ nhiều công việc khác
- Học viên được học cách tạo ra 1 addins, tăng thêm chức năng cho Excel
- Học viên học được cách tổng hợp dữ liệu bằng VBA
- Học viên học được cách tách dữ liệu từ master data bằng VBA
- Học viên học được cách học VBA nhanh hơn bằng cách sử dụng Macro Recorder
- Học viên có thể tự viết cho mình những công cụ nhỏ để phục vụ công việc
Phù hợp với
Dành cho người làm công việc có tính lặp lại trong Excel
Thích hợp các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo
Dành cho đối tượng cần tự động hoá các thao tác trong Excel
Dành cho đối tượng muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel
Dành cho đối tượng muốn nâng cao trình độ Excel

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment