KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, February 20, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Thiết Kế Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu MySQL, Oracle Và PostgreSQL

Chia Sẻ Khóa Học Thiết Kế Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu MySQL, Oracle Và PostgreSQL


Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu: Mô hình hóa ngữ nghĩa, Phân tích dữ liệu, Quản lý dữ liệu trong MySQL, MS SQL, Oracle & PostgreSQL.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Mô hình Mối quan hệ thực thể (= ER).
 • + Mô hình dữ liệu quan hệ.
 • + Thiết kế cơ sở dữ liệu logic.
 • + Đại số quan hệ (một ngôn ngữ truy vấn đại số cho mô hình quan hệ).
 • + MYSQL, PostgreSQL.
 • + Truy vấn và thao tác dữ liệu.
 • + Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu SQL.
 • + Truy vấn khối đơn (Single Block Queries).
 • + Tập hợp (Aggregation).
 • + Transaction Management và Concurrency Control.
 • + Truy cập cơ sở dữ liệu từ ngôn ngữ lập trình: JDBC 5.
 • + Quản lý dữ liệu.
 • + Lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu.
 • + Tổ chức tệp và chỉ mục.
 • + Lập chỉ mục cấu trúc cây: B + -trees.
 • + Lập chỉ mục dựa trên băm.
 • + Các chỉ mục trong PostgreSQL.
 • + Đánh giá, tối ưu hóa và kế hoạch truy vấn trong PostgreSQL.
 • + Functional Dependencies and Normalization.
 • + System Development Life Cycle.
 • + Thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • + Quy trình phát triển cơ sở dữ liệu.
 • + Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ bằng ERD.
 • + Tiêu chuẩn hóa thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • + Thiết kế quan hệ đối tượng sử dụng EERD.
 • + SQL nâng cao.
 • + Vòng đời DBMS.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment