KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, February 24, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Modern Angular Toàn Tập 2020

Chia Sẻ Khóa Học Modern Angular Toàn Tập 2020

Hãy sẵn sàng với Angular v8.0! Tìm hiểu cách xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng của bạn.

Các chủ đề chính như:
 • + Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của Angular , bao gồm các Components, Service, Pipe và directive.
 • + Tạo các thành phần có thể sử dụng lại mà bạn có thể plug-and-play để tạo các ứng dụng phức tạp, năng động.
 • + Hiểu cách thiết kế và kiến ​​trúc các ứng dụng lớn, chú ý đến khả năng duy trì mã.
 • + Xây dựng các modular app có thể dễ dàng cập nhật và thay đổi.
 • + Kiểm soát hiệu suất bằng cách tận dụng lazy loading, tăng tốc độ cho ứng dụng của bạn.
 • + Hãy nhìn vào Bản mô tả, lần đầu tiên sẽ giúp bạn viết mã hoàn hảo , thay vì gặp phải lỗi trong trình duyệt.
 • + Sử dụng RxJ để quản lý khai báo dữ liệu trong toàn bộ ứng dụng của bạn, tận dụng các chức năng tích hợp để chuyển đổi dữ liệu của bạn.
 • + Kiểm tra mã của bạn bằng Angular's excellent testing framework.
 • + Kết nối với cơ sở dữ liệu backend như MySQL, Postgres hoặc MS SQL Server để thêm dữ liệu vào ứng dụng của bạn.
 • + Hiểu cách xử lý bảo mật trong mã Angular của bạn.
 • + ...Và nhiều hơn nữa!
LINK ONEDRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment