KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, February 10, 2020

Chia Sẻ Khóa Học MERN Fullstack 2020 - React, NodeJS, Express & MongoDB

Chia Sẻ Khóa Học MERN Fullstack 2020 - React, NodeJS, Express & MongoDB


Xây dựng các ứng dụng React.js Fullstack với Node.js, Express.js & MongoDB (MERN) với khóa học tập trung vào dự án thực tế này.

Bạn sẽ học:

 • + Tìm hiểu cách kết nối ReactJS với NodeJS, Express & MongoDB.
 • + Xây dựng toàn bộ dự án từ đầu!
 • + Tìm hiểu các kiến thức cơ bản và mới nhất về ReactJS, NodeJS, Express và MongoDB.
 • + Tìm hiểu cách triển khai Xác thực và Ủy quyền.
 • + Add File Upload vào ứng dụng ReactJS + Node / Express.

Một số nội dung chính như sau:

 • + Tìm hiểu về các công nghệ cốt lõi mới nhất (React, Node, Express, MongoDB).
 • + Phần dự án cho mỗi công nghệ áp dụng kiến ​​thức lý thuyết.
 • + Lý thuyết chi tiết về MERN stack và cách kết hợp các công nghệ khác nhau.
 • + Một dự án trong khóa học hoàn chỉnh, nơi tất cả các công nghệ kết hợp thành một ứng dụng.
 • + Upload tệp (hình ảnh) trong cả React.js (gửi tệp) và Node / Express (nhận tệp).
 • + Xác thực người dùng (đăng ký + đăng nhập).
 • + Ủy quyền người dùng (kiểm soát quyền truy cập vào một số tài nguyên).
 • + Hướng dẫn triển khai chi tiết - bao gồm các cách khác nhau để triển khai ứng dụng.
 • + Hàng tấn câu hỏi và tài nguyên bổ sung!

LINK ONEDRIVE:


Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment