KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, February 20, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Python 3 Cho Người Mới Bắt Đầu

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Python 3 Cho Người Mới Bắt Đầu


Bạn sẽ học được gì:

  • 1. Khái niệm cơ bản về Python.
  • 2. Vòng lặp.
  • 3. Hàm và Mô-đun.
  • 4. Cấu trúc dữ liệu.
  • 5. Lập trình hướng đối tượng.
  • 6. Xử lý ngoại lệ.
  • 7. Đọc và ghi vào một tập tin.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment