KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, February 17, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Một Ứng Dụng Hoàn Chỉnh Với .Net Core Và React

Chia Sẻ Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Một Ứng Dụng Hoàn Chỉnh Với .Net Core Và React


Hướng dẫn chi tiết để xây dựng một ứng dụng từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng ASP.NET Core, React (với Typecript) và Mobx.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng từ khi bắt đầu đến xuất bản với .Net Core (v2.2), React (với Typescript) và Mobx.
 • + Cách xây dựng Web API trong .Net Core với Clean Architecture bằng cách sử dụng CQRS + Mediator pattern.
 • + Cách sử dụng AutoMapper và MediatR package trong các dự án .Net.
 • + Cách xây dựng giải pháp đa dự án với .Net Core.
 • + Cách sử dụng Entity Framework Core làm Object Relational Mapper.
 • + Cách tích hợp ASPNET Core SignalR vào một ứng dụng web thời gian thực.
 • + Cách thêm Identity và Authentication bằng cách sử dụng .Net Core Identity.
 • + Cách xây dựng một Client side application cho API bằng React.
 • + Cách sử dụng MobX làm thư viện quản lý trạng thái.
 • + Cách xây dựng tiện ích Upload Ảnh của riêng bạn với Dropzone và Cropper để thay đổi kích thước hình ảnh.

Dưới đây là một số điều bạn sẽ học trong khóa học này:

 • + Thiết lập môi trường nhà phát triển.
 • + Tạo một giải pháp đa dự án bằng ứng dụng ASP.NET Core WebAPI và ứng dụng React bằng DotNet CLI và tiện ích create-react-app.
 • + Clean Architecture và the CQRS + Mediator pattern.
 • + Thiết lập và cấu hình ASP.NET Core identity for authentication.
 • + Sử dụng React với typecript.
 • + Thêm chức năng đăng nhập và đăng ký phía Client vào ứng dụng React.
 • + Sử dụng React Router.
 • + Sử dụng AutoMapper trong ASP.NET Core.
 • + Xây dựng giao diện người dùng tuyệt vời bằng Semantic UI.
 • + Thêm tiện ích Upload Ảnh và tạo trang hồ sơ người dùng.
 • + Sử dụng React Final Form để tạo các re-usable form input với xác nhận.
 • + Phân trang, Sắp xếp và lọc.
 • + Sử dụng SignalR để cho phép giao tiếp web theo thời gian thực với tính năng trò chuyện trong ứng dụng của bạn.
 • + Xuất bản ứng dụng lên cả IIS và Linux.
 • + Nhận xếp hạng 'A' về bảo mật từ một trang quét an ninh nổi tiếng.
 • + Và nhiều thứ nữa...!

LINK ONEDRIVE:


Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment