KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tuesday, February 25, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu Microsoft SQL Server 2019

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Thiết Yếu Microsoft SQL Server 2019


Nắm vững các nguyên tắc từ cơ bản nhất của SQL Server 2019, nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu hàng đầu của Microsoft. Trong khóa học này, bạn sẽ được trang bị những kỹ năng cốt lõi cần thiết để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server. Bắt đầu với cách cài đặt SQL Server và đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu cục bộ. Sau đó, bạn sẽ học cách tạo cơ sở dữ liệu mới, thiết kế bảng, xác định mối quan hệ, viết truy vấn, sử dụng các stored procedure và các hàm dựng sẵn. Thêm vào đó, bạn sẽ học cách thực hiện các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu quan trọng, như sao lưu và khôi phục, tăng cường bảo mật và giám sát hiệu suất. Các chủ đề bao gồm:

  • + Cài đặt Management Studio.
  • + Kích hoạt tính năng với SQL Server Configuration Monitor.
  • + Tạo cơ sở dữ liệu.
  • + Tạo bảng với Transact-SQL (T-SQL).
  • + Tạo relationship giữa các table.
  • + Tạo View.
  • + Tạo các hàm do người dùng định nghĩa.
  • + Sao lưu và khôi phục SQL Server.
  • + Giám sát và quản lý.
  • + Bảo mật.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment