KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, February 14, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Oracle DBA Cho IT

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Oracle DBA Cho IT


Tìm hiểu các khái niệm chính của Oracle Database Administration trong khóa học này. Trở thành một Oracle DBA được chứng nhận và nhận được công việc tốt nhất.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Trở thành một chuyên gia Oracle DBA.
 • + Nhận một công việc hàng đầu là Quản trị viên Cơ sở dữ liệu Oracle.
 • + Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Oracle DBA.
 • + Khái niệm End-to-end và thực hiện các nhiệm vụ DBA.
 • + Hiểu kiến ​​trúc cơ sở dữ liệu Oracle.
 • + Cài đặt/Cấu hình cơ sở dữ liệu Oracle.
 • + Quản lý các phiên bản db của Oracle, không gian bảng, lưu trữ.
 • + Quản trị người dùng và kiểm soát truy cập.
 • + Môi trường mạng Oracle.
 • + Oracle Auditing và Locking.
 • + Hiểu công nghệ Flashback.
 • + Sao lưu và khôi phục (do người dùng quản lý và RMAN).
 • + Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang đám mây
 • + Xử lý sự cố và hỗ trợ.

Giáo trình khóa học:

 • + Architecture.
 • + DBCA.
 • + Instance.
 • + User.
 • + Không gian bảng và lưu trữ.
 • + Không gian bảng tạm thời.
 • + Undo.
 • + Công nghệ Flashback.
 • + Oracle Networking Environment.
 • + Oracle Locking.
 • + Oracle Auditing.
 • + EM and Data Pump.
 • + User Managed Backup.
 • + User Managed Recovery.
 • + RMAN - Backup.
 • + RMAN - Recovery.
 • + Oracle Database Migration to Cloud.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment