KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tuesday, February 18, 2020

Chi Sẻ Tổng Hợp Full Bộ 28 Khóa Học Đào Tạo Về VMware

Chi Sẻ Tổng Hợp Full Bộ 28 Khóa Học Đào Tạo Về VMware


Danh sách các khóa học bao gồm:

 • 01. Cert Prep VMware Certified Associate (VCA-DBT).
 • 02. Cert Prep VMware Certified Professional 6-Network Virtualization (2v0-641).
 • 03. Learning VMware NSX.
 • 04. Learning VMware vSAN.
 • 05. Learning VMware vSphere.
 • 06. Learning VMware vSphere 6.5.
 • 07. VMWare vSphere 6.5 New Features.
 • 08. VMware Horizon View 7.5 Essential Training.
 • 09. VMware NSX Security.
 • 10. VMware vSphere 6 Essential Training.
 • 11. VMware vSphere 6.5 Deploying VMs and Hosts.
 • 12. VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 1.
 • 13. VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2.
 • 14. VMware vSphere Administer and Manage Resources.
 • 15. VMware vSphere Administer and Manage Virtual Machines.
 • 16. VMware vSphere Advanced Networking.
 • 17. VMware vSphere Advanced Storage Configuration and Administration.
 • 18. VMware vSphere Back up and Recover a Deployment.
 • 19. VMware vSphere Certified Professional on vSphere 6 Cert Prep (2V0-621) The Basics.
 • 20. VMware vSphere Configure Advanced DRS Features.
 • 21. VMware vSphere Configure Advanced High Availability Features.
 • 22. VMware vSphere Configure and Administer Security.
 • 23. VMware vSphere Configure and Manage Networking.
 • 24. VMware vSphere Configure and Manage VDS.
 • 25. VMware vSphere Deploy and Consolidate a Data Center.
 • 26. VMware vSphere Network Troubleshooting.
 • 27. VMware vSphere Troubleshoot a Deployment.
 • 28. VMware vSphere Upgrade a Deployment to vSphere 6.5.
LINK ONEDRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment