KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Sunday, February 23, 2020

4 best Python books of 2020 free download

4 best Python books of 2020 free download

1. [FREE EBOOK]Python GUI Programming Cookbook: Develop functional and responsive user interfaces with tkinter and PyQt5, 3rd Edition-Burkhard Meier


DOWNLOAD


2. [FREE EBOOK]Modern Python Standard Library Cookbook: Over 100 recipes to fully leverage the features of the standard library in Python-Alessandro Molina
DOWNLOAD
3. [Free ebook]Python GUI Programming with Tkinter: Develop responsive and powerful GUI applications with Tkinter-Alan D. Moore
 DOWNLOAD
4. [Free ebook[Hands-On Transfer Learning with Python: Implement advanced-Dipanjan (DJ) Sarkar

#eama #evba #etipfree
#evba #etipfree #kingexcel
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment