KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, February 28, 2020

22 BỘ PHIM ĐẠT GIẢI OSCAR HAY NHẤT PHẢI XEM TRONG ĐỜI

22 BỘ PHIM ĐẠT GIẢI OSCAR HAY NHẤT PHẢI XEM TRONG ĐỜI
4. On the Waterfront (1954)
https://www.phimconggiao.com/tren-ben-cang/
6. Unforgiven – Không thể tha thứ (1992)
https://vietsubtv.org/phim-khong-tha-thu-5872.html
7. Annie Hall – Nàng Annie Hall (1977)
https://bongngo.tv/nang-annie-hall-764.html
8. 12 Years a Slave – 12 năm nô lệ (2013)
https://bongngo.tv/12-nam-no-le-757.html
9. One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Bay trên tổ chim Cúc cu
https://www.phimconggiao.com/bay-tren-to-chim-cuc-cu/xem-phim/8489
10. No Country for Old Men – Không chốn dung thân (2007)
http://www.phimmoi.net/phim/khong-chon-dung-than-2485/
11. Platoon – Trung đội (1986)
https://bongngo.tv/trung-doi-1475.html
12. Dances with Wolves - Khiêu vũ với bầy sói (1990)
http://movies.hdviet.com/phim-khieu-vu-voi-bay-soi-dances-with-wolves.html
13. Gladiator – Võ sĩ giác đấu (2000)
http://www.phimmoi.net/phim/vo-si-giac-dau-10087/
14. Avatar – Thế thân (2009)
http://www.phimmoi.net/phim/avatar-i1-15/
15. Inception – Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)
http://www.phimmoi.net/phim/ke-danh-cap-giac-mo-336/
16. Life of Pi – Cuộc đời của Pi (2012)
http://www.phimmoi.net/phim/cuoc-doi-cua-pi-87/
17. "The Lord of the Rings: The Return of the King"
https://bongngo.tv/chua-te-nhung-chiec-nhan-3-su-tro-ve-cua-nha-vua-395.html
18. THE SOUN22 BỘ PHIM ĐẠT GIẢI OSCAR HAY NHẤT PHẢI XEM TRONG ĐỜI
1. Parasite (2019)
https://kyna.top
https://www.imdb.com/title/tt6751668/
2. Titanic (1997)
http://www.phimmoi.net/phim/titanic-300/
3. The God Father
http://www.phimmoi.net/phim/bo-gia-302/
4. On the Waterfront (1954)
https://www.phimconggiao.com/tren-ben-cang/
5. Ben-Hur (1959)
http://www.phimmoi.net/phim/ben-hur-1959-3760/
6. Unforgiven – Không thể tha thứ (1992)
https://vietsubtv.org/phim-khong-tha-thu-5872.html
7. Annie Hall – Nàng Annie Hall (1977)
https://bongngo.tv/nang-annie-hall-764.html
8. 12 Years a Slave – 12 năm nô lệ (2013)
https://bongngo.tv/12-nam-no-le-757.html
9. One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Bay trên tổ chim Cúc cu
https://www.phimconggiao.com/bay-tren-to-chim-cuc-cu/xem-phim/8489
10. No Country for Old Men – Không chốn dung thân (2007)
http://www.phimmoi.net/phim/khong-chon-dung-than-2485/
11. Platoon – Trung đội (1986)
https://bongngo.tv/trung-doi-1475.html
12. Dances with Wolves - Khiêu vũ với bầy sói (1990)
http://movies.hdviet.com/phim-khieu-vu-voi-bay-soi-dances-with-wolves.html
13. Gladiator – Võ sĩ giác đấu (2000)
http://www.phimmoi.net/phim/vo-si-giac-dau-10087/
14. Avatar – Thế thân (2009)
http://www.phimmoi.net/phim/avatar-i1-15/
15. Inception – Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)
http://www.phimmoi.net/phim/ke-danh-cap-giac-mo-336/
16. Life of Pi – Cuộc đời của Pi (2012)
http://www.phimmoi.net/phim/cuoc-doi-cua-pi-87/
17. "The Lord of the Rings: The Return of the King"
https://bongngo.tv/chua-te-nhung-chiec-nhan-3-su-tro-ve-cua-nha-vua-395.html
18. THE SOUND OF MUSIC (1965)
http://movies.hdviet.com/phim-giai-dieu-hanh-phuc-the-sound-of-music.html
19. SLUMDOG MILLIONAIRE (2008)
http://www.phimmoi.net/phim/trieu-phu-khu-o-chuot-3083/
20. THE ARTIST (2011)
https://www.imdb.com/title/tt1655442/
21. BROKEBACK MOUNTAIN (2005)
http://www.phimmoi.net/phim/chuyen-tinh-sau-nui-2944/
22. LA LA LAND (2016)
http://www.phimmoi.net/phim/la-la-land-4678/
20. THE ARTIST (2011)
https://www.imdb.com/title/tt1655442/
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment