KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, January 2, 2020

TOP 10 BEST EBOOKS EXCEL 2019 FREE DOWNLOAD ON EVBA.INFO 2020

TOP 10 BEST EBOOKS EXCEL 2019 FREE DOWNLOAD ON EVBA.INFO 2020
1.[Free ebook 2019]Microsoft Excel 2019 Step by Step, First Edition

Microsoft Excel 2019 Step by Step, First Edition
Microsoft Excel 2019 Step by Step, First Edition | English | ISBN: 9781509306176 | 1427 pages | December 2018 | EPUB | 35.41 MB
2. Microsoft Excel 2019 for beginners by Jan Zitniak

41 Pages · 2019 · 2.89 MB ·English

by Ján Žitniak


3. [Free ebook]Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions, First Edition

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions, First Edition

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions, First Edition | English | ISBN: 9781509307173 | 1371 pages | February 2019 | EPUB | 52.16 MB

4. Microsoft EXCEL 2019 All in one for Dummies ( 8 books in one )
Pages: 984 - Year : 2019 - Size : 25 MB - English

5. A startup guide to excel at Excel

A guide to inspire and motivate you to learn Excel.
For FREE!

Download Excel Core Book for FREE

6. [Free ebook]Power Excel With MrExcel - NEWEST Edition

Power Excel With MrExcel - 2019 Edition

7.51 functions you need to know 
DOWNLOAD

8.[Free ebook]Microsoft Excel 2019 Pivot Table Data Crunching

DOWNLOAD
9.[FREE EBOOK]Excel Formulas 140 Excel Formulas and Functions with usage and examples by Vijay Kumar
Excel Formulas 140 Excel Formulas and Functions with usage and examples by Vijay Kumar
10.[Free ebook]MrExcel LX – The Holy Grail of Excel Tips

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment