KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, January 13, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình SQL Server Database Stored Procedure [Khóa 9894 A]

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình SQL Server Database Stored Procedure [Khóa 9894 A]


Trong khóa học này, bạn sẽ có được khả năng tạo và quản lý các thủ tục được lưu trữ trong Microsoft SQL Server. Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu quy trình được lưu trữ là gì và cách tạo và quản lý các quy trình đơn giản bằng SQL Server Management Studio. Tiếp theo, bạn sẽ khám phá các thủ tục được lưu trữ mạnh mẽ như thế nào khi bạn sử dụng các tham số. Các thủ tục được lưu trữ hỗ trợ các tham số đơn giản như chuỗi và số nguyên, nhưng bạn cũng sẽ thấy cách bạn có thể sử dụng các loại dữ liệu tùy chỉnh của riêng mình làm tham số với quy trình được lưu trữ. Sau đó, bạn sẽ trả về dữ liệu từ các thủ tục được lưu trữ, sử dụng các bộ bản ghi và các tham số đầu ra. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá cách gỡ lỗi các thủ tục được lưu trữ của mình khi bạn viết chúng, bắt đầu với câu lệnh PRINT cơ bản trước khi chuyển sang sử dụng mã bằng SQL Server Management Studio. Khi bạn kết thúc khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức về SQL Server cần thiết để tạo và quản lý các quy trình được lưu trữ của riêng bạn. Yêu cầu phần mềm: SQL Server Development Edition, SQL Server Management Studio.

LINK FILES.PW:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment