KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, January 3, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Deep Learning Với Các Dự Án Thực Tế

Chia Sẻ Khóa Học Deep Learning Với Các Dự Án Thực Tế


Bạn sẽ học về:

  • + Tìm hiểu cách tạo Deep Neural network và mô hình học máy cho các vấn đề phức tạp trong thế giới thực
  • + Làm chủ các thư viện Deep Learning như TensorFlow và Keras.
  • + Tìm hiểu hoạt động bên trong của Convolutional Network và Computer Vision.
  • + Làm việc với AlexNet, GoogleNet và ResNet.
  • + Recurrent Neural Networks.
  • + Và rất nhiều nữa.

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment