KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, January 31, 2020

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Certified Ethical Hacker (CEH) for 2020

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo Certified Ethical Hacker (CEH) for 2020


Các chủ đề sau được đề cập trong khóa học này:

 • 1. Giới thiệu về ethical hacking.
 • 2. Kiểm tra thâm nhập mạng.
 • 3. Foot printing và reconnaissance.
 • 4. Google Hacking.
 • 5. Scanning.
 • 6. System Hacking.
 • 7. Malware threats.
 • 8. SQL Injection.
 • 9. Cross Site Scripting hoặc XSS.
 • 10. Sniffing.
 • 11. Social Engineering.
 • 12. Denial of service.
 • 13. Session Hijacking.
 • 14. Penetration testing.
 • 15. Buffer Overflow và exploit writing.
 • 16. Mật mã.
 • 17. Firewall và Honeypots.
 • 18. Hệ thống phát hiện xâm nhập.
 • 19. Hacking web server.
 • 20. Wireless hacking
 • 21. Reverse engineering.
 • 22. E-mail hacking.
 • 23. Security compliance và auditing.
 • 24. Xử lý sự cố & Pháp y máy tính
 • 25. Physical Security là gì.

LINK FILES.PW:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment