KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, December 6, 2019

[Free ebook]Microsoft Excel PRO TIPS FOR POWER USERS

[Free ebook]Microsoft Excel

PRO TIPS FOR POWER USERS

CLICK HERE TO DOWNLOAD
This eBook contains 75+ of the most powerful tips and techniques used by Excel professionals, and is designed to accompany the full Pro Tips for Power Users course.

Each tips is ranked by difficulty (1-5 stars) and grouped into one of six core categories (Productivity, Formatting, Formulas, Visualization, PivotTables & Analytics).
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment