KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, December 23, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Một Cửa Hàng Trực Tuyến Với React và GraphQL Trong 90 Phút

Chia Sẻ Khóa Học Xây Dựng Một Cửa Hàng Trực Tuyến Với React và GraphQL Trong 90 Phút


Tạo một ứng dụng thương mại điện tử Full-Stack từ đầu bằng cách sử dụng React, GraphQL, Stripe và Headless CMS Strapi trong thời gian kỷ lục.

Dưới đây là những gì bạn sẽ học :

 • + Tạo một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh từ đầu với React, GraphQL, Stripe và Headless CMS Strapi.
 • + Viết và thực hiện các truy vấn GraphQL trên client và server.
 • + Thực hiện các truy vấn chính xác và các thao tác tìm kiếm với GraphQL.
 • + Xử lý thanh toán thẻ tín dụng và tạo đơn hàng với Stripe.
 • + Tích hợp Stripe với React bằng thư viện React-Stripe Components.
 • + Sử dụng Headless CMS Strapi để tạo mẫu dự án nhanh như chớp.
 • + Xác thực JWT cho người dùng đăng nhập / Đăng ký.
 • + Gửi email cho người dùng bằng email service/API SendGrid.
 • + Xây dựng các unique, attractive, mobile-first UI bằng new React Component library, Gestalt.
 • + Tạo các private route trong React cho người dùng được xác thực.
 • + Extensive work với LocalStorage API để duy trì dữ liệu trên client.
 • + Toast notifications for our users to give users feedback about successful actions as well as errors.
 • + Tải hình ảnh động tùy chỉnh với thư viện React Spinners.
 • + Responsive Design bằng CSS Flexbox.
 • + Essential work with React Router 4 (route params, the history object, withRouter, NavLinks, etc.)
 • + Tons of work with ES6 / 7, particularly async / await functions (with error handling).
 • + Và hơn thế nữa!

LINK FILES.PW:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Giải Nén Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment