KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Thursday, December 5, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Tạo Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu SQLite Từ Đầu

Chia Sẻ Khóa Học Tạo Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu SQLite Từ Đầu


Trong khóa học Cơ sở dữ liệu SQLite hoàn chỉnh này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu SQLite đáng tin cậy từ đầu.

Bạn sẽ học:

 • + Cách tạo bảng và insert dữ liệu.
 • + Update và xóa record trong một database.
 • + SQLite shell command.
 • + Các hàm hữu ích có sẵn trong SQLite.
 • + Các kiểu dữ liệu khác nhau có sẵn trong SQLite.
 • + Tất cả sự phức tạp của kiểu dữ liệu ngày trong SQLite.
 • + Ràng buộc trên các cột.
 • + Truy vấn nâng cao.
 • + Tham chiếu bảng.
 • + Các truy vấn con.
 • + Tạo các View.
 • + Mệnh đề Group By và Having.
 • + Transactions.
 • + Trigger trên table.
 • + Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách quản lý cơ sở dữ liệu SQLite hiện tại và thậm chí thực hiện những điều dường như không thể trong SQLite ...
 • + Giống như cách tạo các View có thể được sử dụng để chèn, cập nhật và xóa các bản ghi.
 • + Cách tùy chỉnh các ràng buộc để bạn có thể áp dụng chúng cho các table.
 • + Bài học cơ sở dữ liệu cụ thể của Android Studio.
 • + Và hơn thế nữa!

LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học Phần 1 
Download Khóa Học Phần 2

LINK UPFILE:

LINK SIEUTOC.TOP:

Pass Giải Nén Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment