KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, December 6, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Phát Triển Ứng Dụng Android Toàn Tập - Xây Dựng 5 App Android Thực Tế [Google Drive Online]

Chia Sẻ Khóa Học Phát Triển Ứng Dụng Android Toàn Tập - Xây Dựng 5 App Android Thực Tế [Google Drive Online]


Trong khóa học Android toàn diện này, bạn sẽ xây dựng ứng dụng Android Portal, ứng dụng Android quản lý chi phí, ứng dụng Android lưu trữ trực tuyến...

Trong khóa học này trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về Android. Sau đó, bạn sẽ học cách phát triển một Project hoàn chỉnh. Khóa học này được thiết kế để tạo  các ứng dụng Android thực tế.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Android thực tế Job Portal Android App bằng cơ sở dữ liệu Firebase.
 • + Xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí (Expense Manager Android App) bằng cơ sở dữ liệu Firebase.
 • + Xây dựng ứng dụng Android lưu trữ trực tuyến (Online Store Android App) bằng cơ sở dữ liệu Firebase.
 • + Phát triển các ứng dụng Android nâng cao.
 • + Bạn sẽ tìm hiểu về Android Material Design.
 • + Hoàn thành các dự án thực tế.
 • + Trở thành bậc thầy về cơ sở dữ liệu Firebase.
 • + Bạn sẽ có một danh mục các ứng dụng Android để áp dụng cho các công việc của nhà phát triển Android.
 • + Bạn sẽ học từ những điều cơ bản nhất về Android đến các kỹ năng nâng cao.
 • + Khóa học này có 14 giờ nội dung video.
 • + Khóa học này có 81 bài giảng để phát triển ứng dụng Android.
 • + Ví dụ thực tế về dự án Android.
 • + Phát triển ứng dụng Android phức tạp bằng cơ sở dữ liệu Firebase.
 • + Làm thế nào để trở thành nhà phát triển ứng dụng Android? Khóa học sẽ hướng dẫn bạn từng bước để phát triển ứng dụng Android.

Dưới đây là một số danh sách ứng dụng Android mà bạn sẽ phát triển trong khóa học này:

 • + Bạn sẽ xây dựng một Real World Job Portal Android App.
 • + Bạn sẽ xây dựng một Real World Expense Manager Android App.
 • + Bạn sẽ xây dựng ứng dụng một Real World Online Store Android App.
 • + Bạn sẽ xây dựng một Portfolio Profile Android App.
 • + Bạn sẽ xây dựng một Sum Of Number Android App.
 • + Bạn sẽ xây dựng một Custom Material Design Android App.

Dưới đây là một số danh sách mà bạn sẽ học trong khóa học phát triển ứng dụng Android này:

 • + Android Layout Design XML/UI.
 • + Android Date Picker Dialog.
 • + Android Bottom Navigation Bar.
 • + Android Menu bar.
 • + Android Fragment, Develop an App Using Android Fragment.
 • + Develop Android Project Show Case App.
 • + Work With Android Firebase Database.
 • + Work With Firebase Authentication.
 • + Android Custom Toolbar.
 • + Android Scroll View.
 • + Android Card View.
 • + Android Firebase Insert Operation.
 • + Android Firebase Update Operation.
 • + Android Firebase Delete Operation.
 • + Android FirebaseRecyclerAdapter.
LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học Phần 1 
Download Khóa Học Phần 2


LINK UPFILE:

LINK USERSDRIVE:

Pass Giải Nén Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment