KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Tuesday, December 17, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Cách Tạo Ứng Dụng CRUD Với Python Và SQL Server

Chia Sẻ Khóa Học Cách Tạo Ứng Dụng CRUD Với Python Và SQL Server


Học cách tạo một ứng dụng Python để tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Import các mô-đun Python.
 • + Tạo giao diện người dùng đồ họa bằng Tkinter và ttk.
 • + Tạo một lớp với các phương thức.
 • + Tạo các hàm.
 • + Tạo một môi trường ảo.
 • + Cài đặt Microsoft SQL Server 2017 Express Edition.
 • + Tạo cơ sở dữ liệu và bảng.
 • + Kết nối tệp Python với cơ sở dữ liệu.
 • + Tạo hộp bật lên (pop up) cho ứng dụng của bạn.
 • + Chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQL Server từ ứng dụng Python.
 • + Cập nhật các bản ghi hiện có trong cơ sở dữ liệu SQL Server từ ứng dụng Python.
 • + Xóa các bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu SQL Server khỏi ứng dụng Python.
 • + Tạo một tệp cấu hình cơ sở dữ liệu.


LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:


LINK SIEUTOC.TOP:


Pass Giải Nén Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment