KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Monday, December 16, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo VMware vSphere 6.7 Toàn Tập

Chia Sẻ Khóa Học Đào Tạo VMware vSphere 6.7 Toàn Tập


Nội dung chính của khóa học gồm 9 phần:

  • + vSphere 6.7 Phần 01: Managing Networking.
  • + vSphere 6.7 Phần 02: Managing Storage.
  • + vSphere 6.7 Phần 03: Monitoring Tools.
  • + vSphere 6.7 Phần 04: Securing a Deployment.
  • + vSphere 6.7 Phần 05: Updates and Upgrades.
  • + vSphere 6.7 Phần 06: Deploying Virtual Machines and Hosts.
  • + vSphere 6.7 Phần 07: Resource Management.
  • + vSphere 6.7 Phần 08: Troubleshooting.
  • + vSphere 6.7 Phần 09: Backup and Recovery.

LINK GOOGLE DRIVE:
Download Khóa Học 

LINK ONEDRIVE:

LINK SIEUTOC.TOP:

Pass Giải Nén Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment