KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Sunday, November 3, 2019

Tổng hợp 27 ebook mới nhất dạy về Excel xuất bản 2016-2019 bản PDF đẹp free Download

🆓Tổng hợp 27 ebook mới nhất dạy về Excel xuất bản 2016-2019 bản PDF đẹp free Download
TOP 27 Ebook Excel and VBA 2016-2019 free download on EVBA.info[Update 4-11-2019]

1. Excel 2019 Bible


2. Excel 2019 For Dummies


3. Microsoft Office 2019 Inside Out


4. Excel 2016 Power Programming with VBA


5. Essential Excel 2016


A Step-by-Step Guide

6. Data Visualization in Excel 2016, 2nd Edition


Power View, 3D Maps, Get & Transform and Power BI
7.Excel 2016 for Marketing Statistics


A Guide to Solving Practical Problems

8. Excel 2016 Formulas


9. Teach Yourself VISUALLY Excel 2016


10. Excel 2016 For Dummies


Excel for Dummies


11. Excel 2016 All-in-One For Dummies


12. Learn Excel 2016 for OS X


13. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling, 5th Edition


14. Programming Excel with VBA


A Practical Real-World Guide

15. Mastering VBA for Microsoft Office 2016, 3rd Edition


16. Statistical Analysis with Excel For Dummies17. Microsoft Excel 2019 for beginners by Jan Zitniak
41 Pages · 2019 · 2.89 MB ·English
by Ján Žitniak
DOWNLOAD

18. Excel 2019 Power Programming with VBA
756 Pages · 2019 · 15.64 MB ·English
by Michael Alexander & Richard Kusleika
DOWNLOAD
19. Excel 2019 Tips and Trick[PDF file free Download]
 DOWNLOAD
20. John Walkenbach-Excel 2016 Bible-Wiley
Pages 1155 . Year 2019 . Size 66 Mb . English
DOWNLOAD


21. Tutorials For Excel everyday with EVBA.info part 1-29[Free PDF ebook]
DOWNLOAD


22. [Macro VBA free course]100 Video – 24h Training to become Pro VBA Macro – Google driver link
23. FREE 101 Ready Made Excel Templates

24.The Excel Master Guidebook Series, by Excel Expert
2019 | ASIN: B0100LT2CA | 685 pages | EPUB & PDF| 9 MBThe Excel Master Guidebook Series, by Excel Expert 1


25. Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions, First Edition | English | ISBN: 9781509307173 | 1371 pages | February 2019 | EPUB | 52.16 MB

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions, First Edition

26. [Free ebook]Learn Excel 2019 Basic Skills with The Smart Method free e-book

27. Microsoft Excel 2019 Step by Step, First Edition | English | ISBN: 9781509306176 | 1427 pages | December 2018 | EPUB | 35.41 MB
Microsoft Excel 2019 Step by Step, First Edition

Tobe continue...
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment