KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Saturday, November 2, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Machine Learning for OpenCV - Advanced Methods and Deep Learning - Kèm Code [Hỗ Trợ Sub]

Chia Sẻ Khóa Học Machine Learning for OpenCV - Advanced Methods and Deep Learning - Kèm Code [Hỗ Trợ Sub]


Giới thiệu thực tế về thế giới của machine learning và xử lý hình ảnh bằng OpenCV và Python.

Thị giác máy tính là một trong những lĩnh vực ứng dụng thú vị nhất hiện nay của Machine Learning, Từ xe tự lái đến chẩn đoán y khoa, thị giác máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khóa học này sẽ bao gồm các khái niệm thiết yếu như phân loại và phân cụm và cũng sẽ giúp bạn làm quen với các mạng thần kinh và Deep Learning để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Khóa học cũng sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc tạo các biểu đồ và trực quan hóa tùy chỉnh và chỉ cho bạn cách chuyển từ dữ liệu thô sang trực quan đẹp. Kết thúc khóa học này, bạn sẽ sẵn sàng tạo ra hệ thống ML của riêng mình và cũng có thể đảm nhận các vấn đề về machine learning của riêng bạn.

Bạn sẽ học gì:

  • + Implement a Naïve Bayes classifier.
  • + Discover hidden structures in your data using k-means clustering.
  • + Implement k-means clustering and Expectation Maximization in OpenCV.
  • + Implement a simple multi-layer perceptron in OpenCV.
  • + Train and tweak neural networks.
  • + Build an ensemble classifier from decision trees in OpenCV.
  • + Combine different algorithms into a simple majority-vote classifier.
  • + Learn to tweak the hyperparameters of a model.
Pass giải nén: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1

No comments:

Post a Comment